Ngồi máy tính lâu mắt bị quáng gà, nhức mỏi.

In trang

Ngồi máy tính lâu mắt bị quáng gà, nhức mỏi.

 


Ngồi máy tính lâu mắt bị quáng gà, nhức mỏi.

Cập nhật: 21/05/2010


Ngồi máy tính lâu mắt bị quáng gà, nhức mỏi.

Bạn Trần Thị Thu Hằng gửi tới Ban quản trị nội dung sau:

Mắt trái của em bị cận 1.5D. mắt phải cận 1.25D khi ngồi trước máy vi tính lâu thì bị quáng gà, mắt rất nhức mỏi. Em thấy nhiều người bạn đã dùng Canophin khen Canophin rất tốt cho mắt nên em muốn dùng thử?
Thông tin về bạn Trần Thị Thu Hằng:
Email: ttth.1561987@gmail.com - Tuổi: 23