Ba cháu bị bệnh trĩ, cháu rất thương ba.

In trang

Ba cháu bị bệnh trĩ, cháu rất thương ba.

 


Ba cháu bị bệnh trĩ, cháu rất thương ba.

Cập nhật: 20/05/2010


Ba cháu bị bệnh trĩ, cháu rất thương ba.

Bạn Trần Anh Tuấn gửi tới Ban quản trị nội dung sau: 

Hemorrr

Ba cháu bị bệnh trĩ, nghe ba nói mỗi lần đi cầu là đỏ cả bồn, cháu rất thương ba. Nhà cháu ở quê nên việc chạy chữa là cũng rất khó khăn. Cháu được biết Công ty CPDP Hoàng Giang có sản phẩm Hemorr phát cho bệnh nhân bị bệnh trĩ dùng thử. Xin các bác cho cháu đăng ký với nhé? Cháu hy vọng ba cháu sẽ khỏi bệnh! Cháu xin cảm ơn các bác nhiều!

Thông tin về bạn Trần Anh Tuấn:
Email: tuannanhtran@gmail.com
Tuổi: 16