Công văn 1306/BYT-YDCT tăng cường phòng chống SAR-cov-2 bằng thuốc và các phương pháp YHCT

In trang

Bộ Y tế đã ban hành Công văn 1306/BYT-YDCT ngày 17/3/2020 về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền.